PRIVACY POLICY

Zásady ochrany osobních přijímaní souborů Cookies

Úvod

Zásady ochrany soukromí a přijímání souborů Cookies se řídí podmínkami o ochraně soukromí z [my].nsproducts.com a [my].nsopportunity.com (“Webové stránky”). Jakékoliv termíny psané velkým písmenem v dokumentu Zásady ochrany soukromí a přijímání souborů Cookies mají význam specifikovaný v Můj Nu Skin - Podmínky užití.

Webové stránky jsou službou nabízenou Nu Skin International Inc. a jejích přidružených společností (“Nu Skin”) Nezávislému Distributorovi Nu Skin, jehož jméno a kontaktní údaje se objeví na domovské stránce Webových stránek (“Distributor”).

Několik funkcionalit, včetně sběru Osobních dat (jak je definováno níže), je kontrolováno Distributorem. Jako takový, Distributor musí být považován za správce údajů pro účely těchto Zásad ochrany soukromí a přijímání souborů Cookies. Nu Skin nemá přístup k žádným informacím sbíraným přes Webové stránky.

Zásady ochrany soukromí a přijímání souborů Cookies vysvětlují, které údaje jsou sbírány Distributorem a proč jsou sbírány; jak budou tyto údaje Distributorem použity; a volby nabídnuté Distributorem, včetně postupu, jak údaje zobrazit a aktualizovat.

Které údaje jsou sbírány a proč?

Informace shromážděné online mohou být buď anonymní, nebo se může jednat o informace schopné identifikovat osobu.

Anonymní informace se týkají používání webové stránky a není možné s jejich pomocí odhalit konkrétní osobu, např. celkový počet návštěvníků na našich Webových stránkách (Všeobecné informace). Všeobecné informace pomáhají Distributorovi určit vzorce všeobecného používání a upravit Webovou stránku tak, abychom mohli zvýšit Váš užitek z používání. Takové údaje jsou používány pouze jako celek. Vezměte, prosím, na vědomí, že Webové stránky užívají technologii přezdívanou "cookies". Pro další informace o souborech cookies se, prosím, podívejte níže.

Informace umožňující identifikovat osobu se týkají specifických informací o zákazníkovi, například jméno, adresa, e-mailová adresa, telefonní číslo nebo datum narození ("Osobní údaje"). Můžete zvolit poskytnutí Osobních údajů Distributorovi, aby se s Vámi mohl spojit a poskytnout Vám informace o Nu Skin. Takové informace mohou zahrnovat personalizované nebo všeobecné informace o společnosti Nu Skin, jejích produktech, obchodní příležitosti, ale také newslettery či oznámení, pozvánky na nadcházející události, nebo všeobecně, informace vztahující se k jakékoliv jiné záležitosti, kterou může Distributor považovat pro Vás za důležitou. Kdykoliv se však můžete z odběru všeobecné propagační komunikace odhlásit (emailem nebo přes SMS). Pokud tak učiníte, pak Vám Distributor poskytne pouze personalizované informace o společnosti Nu Skin, jejích produktech a/nebo obchodní příležitosti, v závislosti na Vašem zájmu. Vezměte, prosím, na vědomí, že emaily ve formátu HTML Vám zaslané mohou obsahovat Webové signály (Web Beacons) a že poskytnutím své emailové adresy souhlasíte s užíváním takovýchto Webových signálů. Pro další informace o Webových signálech se podívejte níže.

Vezměte, prosím, na vědomí, že s Vašimi Osobními údaji je zacházeno v maximálním utajení a že nebudou poskytnuty třetím stranám, pokud nebude nutné splnit právní požadavky nebo poskytnout služby, jež jste si vyžádali.

Cookies a Webové signály

Cookies

Určité aspekty stránek užívají Cookies. Cookies jsou soubory uloženy na Váš pevný disk nebo ve Vašem prohlížeči, které pomáhají personalizovat Váš uživatelský zážitek. Například, cookies mohou obsahovat informace jako jazykové preference uživatele, takže je nebudou muset zadávat znovu, až příště navštíví stejné webové stránky. Některé cookies zajišťují, že se grafika na webové stránce objevuje správně, zatímco jiné zajišťují správnost chodu aplikací na stránce. Cookies mohou také stránkám pomoci velmi rychle připravit jejich obsah podle Vašeho preferovaného zájmu - nejhlavnější webové stránky používají cookies. Cookies samy o sobě nemohou být použity pro zjištění Vaší totožnosti.

Nu Skin používá následující typy cookies:

Názov Cookie Funkcia
AWSELB Load balancer cookie - Tato cookie je nezbytná, aby pomohla zajistit, že se webová stránka načítá úspěšně distribuovanými návštěvami napříč mnohačetnými internetovými servery. Cookie neobsahuje žádné osobní údaje a trvá pouze po dobu Vaší návštěvy. Je smazán v okamžiku zavření Vašeho webového prohlížeče.
BC_BANDWIDTH Brightcove je služba pro streamování videí, která hostí a streamuje videa na této stránce. Tato cookie se používá, aby službě Brightcove umožnila zjistit rychlost Vašeho internetového připojení a streamovala vhodnou verzi videa. Tato cookie se používána pro sledování.
CAKEPHP Session cookie. PHP session cookies jsou používány pro uložení unikátních informací o návštěvníkovi, jako například Vaše session ID.
CakeCookie[visitor][<username>] Tato cookie ukládá Vaše uživatelské identifikační a jazykové preference.
__unam; __utma; __utma; __utmz Tyto soubory cookies webové analytiky poskytnuté Google Inc. jsou používány pro sbírání informací o tom, jakým způsobem návštěvníci užívají naše stránky. My tyto informace používáme pro vytváření reportů a pro zlepšování našich stránek. Soubory cookies sbírají informace anonymním způsobem, včetně počtu návštěvníků stránky, kam návštěvníci přicházejí na stránku ze stránek, které navštívili.

Svůj prohlížeč můžete nastavit, aby přijal všechny soubory cookies, odmítl všechny cookies, nebo Vám oznámil, když byl soubor cookie odeslán. Každý prohlížeč se liší, takže zkontrolujte v menu svého prohlížeče "Nápovědu" (Help), abyste zjistili, jak změnit své preference cookie. Například, v prohlížeči Microsoft Internet Explorer můžete vypnout nebo smazat cookies v sekci "Nástroje/Možnosti internetu" (Tools/Internet Options) a zkontrolováním nastavení svého soukromí nebo označením "smazat cookies" (delete cookies).

Vezměte, prosím, na vědomí, že naše webové stránky byly navrženy pro užívání cookies a jakékoliv jejich vypnutí by mohlo mít vliv na užívání našich stránek a zabraňovat v získání plné výhody z nich.

Webové signály (Web Beacons)

Součást Webových stránek a emailů ve formátu HTML Vám zaslaných může být malý úryvek kódu zvaný webový signál. Ve své nejjednodušší podobě webové signály umožňují přenos nebo sbírání dat prostřednictvím žádosti grafického zobrazení.

Distributor může sbírat data prostřednictvím webových signálů o tom, jakým způsobem probíhá Vaše interakce s HTML emaily, které Vám byly zaslány. To může zahrnovat Vaše IP adresy a datum / čas, kdy jste otevřeli nebo kdy probíhala Vaše interakce s HTML emailem. Distributor může použít informace nasbírané prostřednictvím Webových signálů:

  • Aby zjistil, které emailové zprávy, jež odeslal/a, byly otevřeny a poznamenal si, zda na ně vzápětí přišla reakce;
  • Aby optimalizoval Váš uživatelskou zkušenost s HTML emailem.
  • Aby poskytl relevantní obsah.

Nastavením svého emailového klienta pro zobrazení HTML emailů pouze v textovém formátu můžete znemožnit užívání některých webových signálů. Pro více informací si projděte sekci "Nápověda" (Help) svého emailového klienta.

Kde a na jak dlouho jsou Vaše osobní údaje zadržovány?

Abychom mohli nabízet nepřetržité služby návštěvníkům našich Webových stránek, a to kdekoliv se právě pohybují, jsou naše Webové stránky řízeny třetí stranou, Sound Concepts Inc., z jedné centrální stránky. V současnosti tomu tak je ve Spojených státech amerických. Poskytnutím svých Osobních údajů a přijetím Zásad ochrany osobních údajů a přijímaní souborů Cookies dáváte svůj explicitní souhlas k tomu, že budou Vaše Osobní údaje uloženy na servery Sound Concepts Inc. ve Spojených státech amerických.

Osobní údaje jsou uchovány na čas nezbytný pro plnění výše uvedených cílů.

Jak jsou Vaše Osobní údaje chráněny?

Vaše Osobní údaje jsou chráněny pomocí různých technických a organizačních měřítek, jako jsou firewally, chráněné servery a smlouvy o zpracování údajů třetími stranami provozujícími Webové stránky.

Nepřenositelnost Vašich Osobních údajů

Distributor nebude převádět Vaše Osobní údaje žádné třetí straně Vašeho výslovného souhlasu. Přenos osobních údajů veřejným institucím a veřejným orgánům, které jsou oprávněny přijímat tyto informace, budou provádět pouze v rozsahu požadovaném zákonem nebo v případě potřeby na základě soudního příkazu nebo soudního rozhodnutí.

Přístup; Oprava; a Smazání

Máte právo na bezplatný přístup, opravu a smazání Vašich Osobních údajů, stejně jako právo na námitku proti zpracování Vašich Osobních údajů pro účely přímého marketingu.

Pokud chcete získat přístup ke svým Osobním údajům zpracovávaným Distributorem, nebo své údaje aktualizovat, opravit nebo smazat, zašlete, prosím, svůj požadavek Distributorovi, jehož jméno a kontaktní údaje se objeví v horní části domovské stránky Webových stránek.